Systemy centralnego ogrzewania - często zidentyfikowane problemy

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Nie zacząć

Główną przyczyną tego problemu jest to, że lampka zgaśnie. Powody, lampka kontrolna nie zaczyna to: zegar nie lub system nie będzie angażować się bo termostat zarejestruje niższe temperatury.

Uszkodzone rury

W kontakcie z mrozie rury, które nie są izolowane właściwie może ulec uszkodzeniu.

 Można zrozumieć ten problem, jeśli widzisz obniżającymi ciśnienie kotła. Aby rozwiązać ten problem trzeba będzie wymienić uszkodzoną rurę.

Hałas chłodnicy

Istnieją różne przyczyny dla hałasu puka dokonanej przez grzejnik. Rury mogą być gromadzone pęcherzy powietrza lub zbiornik wody brakuje wody. Aby zwolnić pęcherzy powietrza z rur trzeba będzie krwawić im. Zazwyczaj masz zawór na to, że wystarczy tylko otworzyć.

Nierównomierne ogrzewanie

Jeśli dolna i górna część chłodnicy nie są równomiernie ogrzewane, jedna przyczyna może być że osad zebrał się w dolnej części grzejnika. Jeśli nie uda się rozwiązać problem przez płukanie wody wewnątrz grzejnika to trzeba będzie profesjonalne wglądu do zablokowanego rury.

Problemy z kotła

Problem z kotłów stosowanych w systemach centralnego ogrzewania jest wtedy, gdy ciśnienie spada. Może to być spowodowane wyciekiem wody lub poprzez usunięcie powietrza z wykrwawione grzejnika. Można rozwiązać problem ciśnienia przez dodanie wody za pomocą instrukcji “wypełnianie pętlę”

Centralne Problemy Ciepła, Centralnego Ogrzewania, Centralny Problem Ciepła, Ciśnienia Kotła, Krwawienie Z Rur, Ogrzewanie Nierówne, Piec Hałas, Problemem Lampka, Problemem Radiator, Problemem Termostat, Problemy Kotła, Szum Grzejnik, Szum Grzejnika, Timerproblem, Troubleshot Centralnego Ogrzewania, Uszkodzona Rura, Uwięzione Powietrze, Wypalona Lampka