Konstrukcje stalowe szczegółowo z programu AutoCAD

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

W budowie stalowych i żelbetowych, inżynierowie i kreślarzy projektowe korzystać z oprogramowania AutoCAD do tworzenia i rysunki fabrication detal sklep. Rysunki doprowadziły są kompletne i dokładne. Dzięki temu wydajność i efektywność są podwyższone.

Istnieją pewne szablony specyficzne dla krajów.

Każdy kraj ma standardu szczegółów jak AISC i CISC, BS i innych oraz niektórych regionalnych kodeksów budowlanych, które wpływają na efektywność i kompletność rysunków warsztatowych. W celu zapewnienia zgodności z tymi standardami i metodami szczegółowo AutoCAD oferuje szablony, które trzymają się na konkretnych oznaczeń i wymiarów.

W bazie danych programu AutoCAD można znaleźć informacje na temat profili stalowych, kształtów kolumn i belek dla wielu krajów, które jest łatwo dostępne.

Dla powtarzających się zadań (ręcznie balustrady, z wyszczególnieniem połączeń, schody, kratownic dachowych i płatwi) AutoCAD posiada narzędzia specjalnie dostosowane do automatyzacji ich szybko.

Możesz wykonać rysunki wyglądają jak chcesz je modyfikując symbol, rysunek elementu, jego wymiar, opis lub stole. Można modyfikować istniejące style można też wytwarzać nowe.

Aplikacja AutoCAD w zasadzie zapewnia projekt konstrukcyjny szczegółowo w szybki, wszechstronny, sposób współpracy, która pomaga wykonawcy analizować konstrukcje stalowe łatwe.

AutoCAD, Belki i Kształty Kolumn, w Analization Struktura, w Konstrukcjach Betonowych i Rysunki Prefabrykacji i Profile Stalowe i Konstrukcje Stalowe, w Structural Detailing Projektowe i Konstrukcyjne Detale Stalowe